Szczegóły konkursu znajdziecie poniżej:

  • Konkurs skierowany jest wyłącznie do członków Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie w orientacji poziomej;
  • Fotografię, imię i nazwisko oraz nr telefonu należy przesłać na adres email: klub@kw.poznan.pl do 20 listopada 2018;
  • Tematyka powinna być związana z górami lub skałkami (np. wspinaczka sportowa, wysokogórska lub inne aktywności górskie);
  • Członkowie zarządu KW Poznań wybiorą 6 zdjęć. Ich autorzy zostaną nagrodzeni a te zawisną w formacie A2 w lokalu klubowym;
  • Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej KW Poznań i na profilu FB dnia 10 grudnia 2018. Rozdanie nagród oraz prezentacja zdjęć odbędzie się podczas wigilii klubowej (datę spotkania podamy na początku grudnia);
  • Osoba dokonująca zgłoszenia do konkursu automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie jego imienia i nazwiska oraz zdjęcia na stronie klubowej i profilu FB a także umieszczenie zdjęcia na ekspozycji w lokalu klubowym;

 

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu

Możliwość komentowania jest wyłączona.