Projekt UE

 

Kościański Trakt Rekreacyjny

Gmina Miejska Kościan realizowała w latach 2011-2014 projekt Kościański Trakt Rekreacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 527 607,06 zł, dofinansowanie ze środków UE wyniosło 2 942 944,58 zł.

Partnerem projektu był Klub Wysokogórski w Poznaniu. Zadaniem Partnera głównie były konsultacje w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego ściany wspinaczkowej.

Więcej o projekcie tutaj.