Kurs taternicki

KURS TATERNICKI LETNI

Dla kogo?

– dla osób które ukończyły kurs skałkowy i posiadają kartę wspinacza.

– dla tych, którzy pragną dróg dłuższych niż 30 metrów 🙂

Czego Cię nauczymy?

 – nauczymy Cię samodzielnego wspinania w terenie górskim – budowy stanowisk, zjazdów, topografii tatrzańskiej, pokażemy zagrożenia górskiego terenu.

Po kursie jest się przygotowanym do samodzielnego wspinania w górach pozbawionych pokrywy śnieżnej.

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty taternika.

Ile trwa kurs?

Kurs trwa około 2 tygodni.

Tutaj możesz sprawdzić terminy najbliższych kursów.

Gdzie odbywa się kurs?

Kurs odbywa się w Tatrach Polskich i Słowackich.

Ile to kosztuje?

Kurs kosztuje 2400 zł, dla osób z KW Poznań 10% zniżki (w tym opieka instruktora, sprzęt, ubezpieczenie NW).

Program kursu:

Tematy wykładów

 1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza: demonstracja i zapoznanie z działaniem całości sprzętu do wspinaczki letniej oraz innych elementów wyposażenia; zakres zastosowań, wady i zalety poszczególnych elementów.
 2. Asekuracja:
  • teoria asekuracji – różne rodzaje asekuracji, siły działające w układzie asekuracyjnym;
  • obsługa przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku;
  • stanowiska – budowa różnych typów stanowisk, stanowiska dolne, górne i pośrednie;
  • prowadzenie wyciągu – taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno- i dwutorowe, łączność w zespole, specyfika prowadzenia w terenie kruchym, prowadzenie na trawersach, asekuracja w zejściu;
  • asekuracja na lodowcach i specyfika wspinaczki zimowej (opcjonalnie) – uzmysłowienie odrębności i trudności działania w górach lodowcowych oraz w zimie.
 3. Operacje linowe, autoratownictwo:
  • zjazdy – budowa stanowisk zjazdowych, czynności przy wykonywaniu serii zjazdów, różne sposoby zjazdu i asekuracji w zjeździe, przejazd przez węzeł
  • wychodzenie po linie – różne metody wychodzenia, sytuacje wymagające wyjścia po linie, zasady poręczowania i poruszania się na poręczówkach;
  • autoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem – nawiązanie kontaktu z poszkodowanym, metody uwalniania się asekurującego od ciężaru wiszącego partnera (przeniesienie ciężaru na stanowisko), sposoby dotarcia do poszkodowanego, metody opuszczania i zjazdu z rannym (w tym opuszczanie na związanych linach) oraz metody podciągania;
  • pierwsza pomoc – udzielanie pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyficznych sytuacji wypadków górskich;
  • udział w akcjach ratunkowych – zachowanie w sytuacji usłyszenia sygnału pomocy, zasady współpracy z pogotowiem górskim, zasady zachowania się w akcji z użyciem śmigłowca.
 4. Taktyka:
  • niebezpieczeństwa gór – z naciskiem na występujące latem, niebezpieczeństwa zimowe i gór lodowcowych tylko w zakresie podstawowym; zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody;
  • strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu, wyposażenia itp.
  • biwakowanie – biwak planowany i nieplanowany, biwaki zimowe tylko w zakresie podstawowym;
 5. Topografia i orientacja w terenie górskim:
  • orientacja w górach – metody nawigacji w górach z wykorzystaniem mapy, kompasu i GPS;
  • przewodniki i korzystanie z nich – główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg ze szczególnym uwzględnieniem przewodnika WHP;
  • topografia szczegółowa rejonu działania – piętra doliny, drogi podejść i zejść, przebieg ważniejszych dróg wspinaczkowych w ścianach i sposoby wycofania się z nich;
  • najważniejsze rejony wspinaczkowe Tatr Polskich i Słowackich – ogólne omówienie ich charakterystyki z uwzględnieniem bazy noclegowej i szlaków turystycznych.
 6. Etyka, przepisy, historia:
  • zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór – opcjonalnie;
  • przepisy regulujące uprawianie taternictwa – przepisy TPN, TANAP, PZA;
  • historia alpinizmu i taternictwa – opcjonalnie.

Zajęcia praktyczne

 1. Węzły i podawanie liny – podstawowe węzły wykorzystywane we wspinaniu, wiązanie się liną do uprzęży i bezpośrednio, podawanie i wybieranie liny. Asekuracja poprzez ciało.
 2. Korzystanie z literatury, sporządzanie opisów dróg, szkiców, mapek, planów taktycznych.
 3. Podstawy autoratownictwa, manipulowanie sprzętem:
  • uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
  • łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą);
  • zwózka partnera w wysokim przyrządzie;
  • wyciąganie partnera – przynajmniej jedną metodą (metoda U, flaszencug lub przeciwwaga).
 4. Wbijanie i wybijanie haków.

Wspinaczki

Wymagane jest minimum 10 dni zajęć terenowych (w tym 9 dni wspinaczkowych), w czasie których zrealizowane mają być następujące punkty programu:

 • droga prowadząca granią – w tym fragmenty z asekuracją lotną;
 • droga prowadząca kominem;
 • droga prowadząca ścianą;
 • schodzenie drogą wspinaczkową;
 • minimum 3 drogi co najmniej 10 wyciągowe;
 • drogi o trudnościach IV w skali UIAA oraz sprawne prowadzenie przez każdego z kursantów wyciągów o trudnościach co najmniej III w skali UIAA; w miarę możliwości zalecane drogi o wyższej klasie trudności;
 • poznawanie wycofów ze ścian w terenie;
 • wycofywanie się ze ściany serią zjazdów w ilości umożliwiającej przećwiczenie głównych metod zjazdu (przyrząd wysoki i niski); zalecany zjazd ze stanowiska samodzielnie skonstruowanego przez kursantów w oparciu o stałe punkty;
 • wspinaczka na szczyt leżący poza otoczeniem doliny, w której odbywa się zasadnicza część szkolenia (z uwzględnieniem aspektów topograficznych);
 • wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;
 • ćwiczenia autoratownictwa w terenie w zakresie j.w.

Opcjonalnie:

 • wspinaczki techniką sztucznych ułatwień;
 • biwakowanie w górach.
 • wspinaczki nocą.

 

KURS TATERNICKI ZIMOWY

Dla kogo?

– dla osób które ukończyły kurs tatrzański letni.

Czego Cię nauczymy?

– nauczymy Cię samodzielnego wspinania w terenie górskim zimą – budowy stanowisk, specyfiki sprzętu zimowego, zagrożeń związanych z zimową wspinaczką.

Po kursie jest się przygotowanym do samodzielnego wspinania w górach zimą.

Ile trwa kurs?

Każda część trwa około 8 dni.

Tutaj możesz sprawdzić terminy najbliższych kursów.

Gdzie odbywa się kurs?

Kurs odbywa się w Tatrach Polskich i Słowackich.

Ile to kosztuje?

I część – 1600 zł (dla osób z KW Poznań 1500 zł)

II część – 2000 zł (dla osób zrzeszonych w KW Poznań 1900 zł)

W cenie kursu w tym opieka instruktora, sprzęt, ubezpieczenie NW.

Kurs taternicki zimowy – cześć I

Program:

 1. Nauka chodzenia w rakach, hamowanie upadków i samoasekuracja czekanem, stanowiska w śniegu i lodzie
 2. Nauka wspinaczki w mikście i lodzie, zakładanie punktów asekuracyjnych w zimie (igły, śruby,kości i haki)
 3. Drogi trzywyciągowe (np. Kliś, Kochańczyk)
 4. Dwie drogi wielowyciągowe (min. 7 wyciągów np. Żebro Potoczka, Prawe Żebro Granatów)
 5. Jedna droga wielowyciągowa (min. 10 wyciągów np. Filar Świnicy)

 

Wykłady:

 1. Sprzęt i wyposażenie zimowe.
 2. Biwaki planowane i wymuszone.
 3. Niebezpieczeństwa w zimie i terenie lodowym.
 4. Profilaktyka lawinowa, lawinoznawstwo, historia i obsługa detektorów LVS.
 5. Taktyka i strategia w zimie.

 

Kurs taternicki zimowy – cześć II

Program:

 1. Drogi mikstowe trzywyciągowe w ramach rozwspinania/aklimatyzacji (np. Kliś, Kochańczyk).
 2. Droga minimum pięciowyciągowa (np.Komin Muchy, Prawe Żebro).
 3. Trzy drogi minimum dziesięciowyciągowe (np. Filar Staszla, WHP 114, Żleb Staniszewskiego, Prawy Dorawski).
 4. Opcjonalnie droga z biwakiem lub pokonana przy użyciu techniki hakowej.

 

Wykłady:

Jak na I Etapie, ale w poszerzonym zakresie oraz omówienie nabytych przez kursantów doświadczeń.