Zgłoszenia

Kontakt w sprawie kursów skałkowych, kursów tatrzańskich oraz kursów zimowych turystyki wysokogórskiej – Włodek Jeżak alpin@alpin.pl

Kontakt w sprawie kursów na sztucznej ściance, sekcji sportowych i innych spraw związanych ze szkoleniem – Jagoda Adamczyk     jadamczyk@op.pl