Szkolenie lawinowe w Karkonoszach

W lutym zapraszamy na szkolenie lawinowe w Karkonoszach, dla członków klubu przewidzieliśmy dofinansowanie – cena kursu wyniesie zaledwie 100 zł! Umiejętność ocenia zagrożenia lawinowego jest niezbędna, gdy zamierzamy poruszać się w górskim terenie zimą, dlatego przygotowaliśmy szkolenie, które da Wam niezbędne umiejętności. 

Dwudniowe szkolenie lawinowe na poziomie podstawowym zorientowane jest na praktyczne umiejętności przydatne przy uprawianiu turystyki  i  zimowym wspinaniu. Obejmuje zagadnienia i ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zagrożenia, podejmowania decyzji w terenie oraz wyboru trasy podejścia pod ściany oraz zjazdu na nartach.
Pierwszy dzień kursu podstawowego obejmuje praktyczne zajęcia z używania sprzętu lawinowego i ratownictwa w zespole oraz prezentacje dotyczące korzystania z rekomendowanej przez nas strategii lawinowej Avaluator 2.0, rozpoznawania i unikania zagrożenia, interpretacji komunikatów lawinowych oraz podstawowych błędów będących przyczynami wypadków lawinowych.

Drugi dzień to wycieczka pozwalająca uczestnikom zaaplikować nabytą dzień wcześniej wiedzę.

Termin: 24 – 25 lutego.

Nocleg przewidujemy w Schronisku pod  Łabskim Szczytem – wstępnie mamy zarezerwowane 12 miejsc, które musimy potwierdzić. Szczegóły noclegu (cena, ewentualna zaliczka) będziemy wysyłać bezpośrednio do osób zainteresowanych szkoleniem.

Cena: 200 zł/osobę

Dla członków KW Poznań przewidujemy dofinansowanie 100 zł/osobę.

Podany koszt zawiera:
Przewodnik z międzynarodowymi uprawnieniami IVBV.
Użyczenie sprzętu lawinowego osobom nie posiadającym własnego.
Zestaw Avaluator 2.0 .
Certyfikat ukończenia kursu lawinowego ABC.

Zgłoszenia: Jagoda Adamczyk, jadamczyk@op.pl

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wpłacenie całej kwoty szkolenia do końca stycznia!

Ilość miejsc ograniczona.

Możliwość komentowania jest wyłączona.